Vi värnar den unika miljön

Styrelsen agerar för att värna den unika miljön och har därför skrivit till kommunen. Käringön är på många sätt unikt. Det är viktigt att ta vara på och vårda de fantastiska värden som finns här. På senare år har styrelsen och många medlemmar noterat att ”marken mellan husen” tas i anspråk för privata ändamål. Tyvärr händer det allt oftare att de varsamhetskrav och regelverk som gäller för att säkerställa den unika miljön på Käringön inte följs. Samfälligheten och dess medlemmar har i förvaltningen av den så kallade restmarken skyldighet att följa detaljplanens intentioner.

Styrelsen har därför skrivit till Orust kommun för att få till stånd bättre information och tillsyn. Något som uppmärksammats av Lokaltidningen. Brevet till kommunen kan du läsa här. Den mark som samfälligheten förvaltar är till för alla – både boende och besökare. Vi har gemensamt ansvar för den så kallade restmarken. På detaljplanen är områdena gröna och grå och markerade med TNfgx och Vx. Kartan och de regler som gäller för mark och byggnation på Käringön finns på kommunens webbplats.