Full anläggningsavgift kommer att debiteras av kommunen

I tidigare informationsbrev har vi redovisat Va-chefens förslag om en reducerad avgift. Hans förslag är inte aktuellt längre. När kommunen har upprättat och anvisat förbindelsepunkter kommer fastighetsägarna/brukarna att debiteras enligt gällande Va-taxa. Enligt kommunen har det inte framkommit några omständigheter som utgör skäl för att göra några avsteg.
I år är anläggningsavgiften för en normalfastighet 316 598 kronor. För nästa år har kommunen aviserat en höjning på cirka 10 procent, vilket skulle bli närmare 350 000 kronor år 2025.