Käringöns Samfällighetsförening

Käringön är ett unikt samhälle med tät bebyggelse, där alla kan röra sig fritt mellan hus, sjöbodar och bryggor. Så gott som all mark, alla stigar och vägar förvaltas gemensamt av de boende genom en samfällighet. Käringöns samfällighetsförening har också hand om vatten- och avlopp samt boendeparkeringen på Tuvesvik.

Samtliga fastigheter, det vill säga bostadshus, bostadsrätter, restauranger och affärer, ingår i samfälligheten. Varje år utgår en avgift för de kostnader som samfälligheten och respektive fastighet har. Samtidigt har alla fastighetsägare och boende ett egenansvar att hålla ordning i grannskapet.

Käringön är fantastisk. Tillsammans kan vi göra mycket för att bibehålla den trivsamma miljön.