Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus


Marken mellan våra hus, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så den är öppen och framkomlig. Det gäller alla områden som på detaljplanen är gröna och markerade med T1N1. Även runt sjöbodar och bryggor finns restmark. Läs mer under fliken Restmark.