Uppmaning att lösa ditt banklån för parkeringen på Tuvesvik

Du som har möjlighet och vill slippa räntekostnaden erbjuds nu att betala av låneskulden för din andel i parkeringsanläggningen på Tuvesvik. För samfälligheten är lånehanteringen en tung administration, som minskas för varje inlöst lån. Berörda fastighetsägare har fått separata brev. Mejla info@karingonssamfallighet.se senast den 15 april om du vill utnyttja möjligheten att lösa ”parkeringslånet”.