Nya bron till Skeppersholme

Den nya bron till Skeppersholme färdigställdes till påsk och den är också slutbesiktigad. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till dem som hjälpt till under byggnationen.

  • Sjöräddningen och dess frivilliga, som hjälpte till att bära fram balkarna till reservbron och flytta material och som också upplät sina lokaler till brobyggarna för fikapauser och liknande.
  • Käringötrafiken, som transporterade gods direkt till Skeppersholme.
  • Göran Grundén, som både upplät sin brygga för den tillfälliga bron, samt hjälpte till att vattna betongen när den var nygjuten.
  • Segelklubben, som lånade ut balkarna till den tillfälliga bron.
  • Familjen Regnér i hus 91 som också lånade ut sin brygga till den tillfälliga bron.
  • Företagarna som hittade alternativa lösningar när de inte kunde köra gods till Skeppersholme.
  • Alla på ön som visade förståelse och tålamod när vi under knappt tre veckor inte kunde ta oss ut till Skeppersholme lika obehindrat som vi brukar kunna.