Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus

Marken och stigarna runt våra hus, uthus och sjöbodar, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så det är öppet och framkomligt. Läs mer under Restmark på vår hemsida. käringön-ksf.se