Många sjuka träd på Käringön

Olyckligtvis har alm- och asksjukan drabbat även Käringön. Så är det tyvärr. En lekman kan i princip bara diagnosticera sjukdomarna om bladen torkar och faller av på sommaren. Vi har varit i kontakt med expertis på kommunen, länsstyrelsen, Naturbruksförvaltningen VGR och SLU i Uppsala i ärendet:

Almsjuka – det man måste göra är att identifiera och ta ned sjuka almar före vårens ankomst för att undvika att sjukdomen sprider sig. Resterna måste sedan eldas upp/destrueras för att dämpa smittspridningen. Vi har under hösten försökt märka upp så många träd som möjligt för fällning. Om du misstänker att du har sett något sjukt träd vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi kommer att skicka prover till SLU som kan svara på om ett träd är sjukt.

Asksjuka – infekterade träd kan stå kvar (om de inte utgör en fara om de skulle ramla eller ser för risiga ut) eftersom smittspridningen inte går att hejda i alla fall. Man har sett att vissa askar har motståndskraft mot sjukdomen. Asken sprider sig dessutom ganska lätt så om man har tur så kan nya, motståndskraftiga, träd växa upp så småningom.

Mer att läsa om sjukdomarna hittar du lätt på webben. Ett exempel:

Almsjukan, Wikipedia

Askskottsjuka, Länsstyrelsen