Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus

Marken och stigarna runt våra hus, uthus och sjöbodar, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så det är öppet och framkomligt. Läs mer under Restmark på vår hemsida. käringön-ksf.se

Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus

Marken mellan våra hus, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så den är öppen och framkomlig. Det gäller alla områden som på detaljplanen är gröna och markerade med T1N1. Även runt sjöbodar och bryggor finns restmark, som är gråmarkerad på detaljplanen. Läs mer under Restmarkspolicy på vår hemsida. käringön-ksf.se

Vårstädning lördagen den 18 maj mellan 10 och 14.

Plastdunkar, flaskor, tampar, gamla skor och annat skräp förfular och skapar miljöproblem utefter kusten. Här på Käringön städar vi liksom tidigare år ilandflutet skräp runt öns vikar och stränder.

Alla som vill och kan träffas den 18 maj framför Kyrkan klockan 10.00.

Tag på oömma kläder och ta med handskar, grenklippare och häcksax. 

Vi håller med plastsäckar. 

Välkomna hälsar

Käringöns Samfällighetsförening

Inga hushållssopor i våra papperskorgar


Alla fastigheter har skyldighet att ha tillräcklig sophämtning via kommunen. De papperskorgar som finns utefter vägarna är till för småskräp. Det är vi husägare i samfälligheten som bekostar tömningen av papperskorgarna. Vi vill inte vara gnälliga, men snälla sluta lägga sopor, kartonger, flaskor o liknande i papperskorgarna. Tyvärr har detta skett igen.

Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus


Marken mellan våra hus, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så den är öppen och framkomlig. Det gäller alla områden som på detaljplanen är gröna och markerade med T1N1. Även runt sjöbodar och bryggor finns restmark. Läs mer under fliken Restmark.

Inga hushållssopor i våra papperskorgar

Alla fastigheter har skyldighet att ha tillräcklig sophämtning via kommunen. De papperskorgar som finns utefter vägarna är till för småskräp. Det är vi husägare i samfälligheten som bekostar tömningen av papperskorgarna. Vi vill inte vara gnälliga, men snälla sluta lägga sopor, kartonger, flaskor o liknande i papperskorgarna.

Spökbåtar tas om hand

Vi har under våren märkt upp tre båtar, som länge legat övergivna på ön. Har du anspråk på någon av båtarna så hör av dig till restmarksansvarig. De övergivna båtarna betraktas som hittegods och kan komma att fraktas bort, i enlighet med restmarkspolicyn och instruktioner från Polisen.

Skötseln av våra grönområden

En del har reagerat på att en medlem röjt sly och buskar på en större yta och sedan slängt materialet i en bergsskreva. Vi är medvetna om detta och avser att lyfta detta till en styrelsefråga.

En del av samfällighetens uppdrag är att förvalta öns grönområden. Eftersom alla fastigheter på Käringön ingår i samfälligheten så har alla fastighetsägare ett skötselansvar som går utanför egna fastigheten. Runt våra hus ska vi hålla efter naturmarken, ansa buskar och sly och klippa gräsytor. Självklart stämmer vi av med våra grannar och tar hand om det som rensats bort.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. En stulen devis, men en bra utgångspunkt för oss medlemmar når det gäller bevarandet av öns sköna naturvärden och vår gemenskap.