Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus

Marken mellan våra hus, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så den är öppen och framkomlig. Det gäller alla områden som på detaljplanen är gröna och markerade med T1N1. Även runt sjöbodar och bryggor finns restmark, som är gråmarkerad på detaljplanen. Läs mer under Restmarkspolicy på vår hemsida. käringön-ksf.se