Kommunens övertagande av vatten och avlopp

För närvarande pågår diskussioner kring Va-frågan på Käringön i de politiska partierna inom Orust kommun. Den 7 maj var ärendet uppe som en informationspunkt i utskottet för samhällsutveckling. Nästa möte är den 4 juni och då ska tjänstemännen ha tagit fram ett skriftligt förslag. Det brukar publiceras på kommunens webbplats en vecka innan mötet. Efter behandlingen i utskottet för samhällsutveckling följer politiska beslut om anläggningsavgifterna i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Parallellt håller styrelsen på att försöka få till stånd samtal om värderingen av vatten- och avloppsanläggningen via föreningens advokat. Här arbetar vi hårt för att också inkludera tillkommande anläggningsavgifter och hålla dem så låga som är rimligt.