Parkering

Till alla fastigheter på Käringön hör minst en parkeringsplats i anslutning till färjeterminalen på Tuvesvik. Parkeringsplatserna och garagen ingår i gemensamhetsanläggning Lavön ga:3. Här finns även ett parkeringsområde för dem som bor på Gullholmen.

Parkeringsområdet är sedan april 2019 inhägnat med säkerhetsstaket. Portarna är låsta dygnet runt.  Denna, kostsamma, inhägnad gjordes efter en tids stölder och skadegörelse på parkeringen. Vi kan hjälpas åt att vara uppmärksamma på att grindarna stängs ordentligt efter oss och att inte obehöriga uppehåller sig inom parkeringen.

Medlem som har parkering, utomhusplats eller garage, registreras och får tillgång till ”tags” och kodlås via mobilen hos föreningens administratör.

Under sommarmånaderna, från den 1 april till 30 september, när beläggningen på parkeringen är hög, parkerar vi på våra anvisade platser. Resten av året kan man parkera på valfri parkeringsplats inom Käringöns område.

De som har fastigheter på Käringön betalar en avgift till Lavön ga:5, som förvaltas av Gullholmens Samfällighetsförening, för att täcka kostnader för vinterväghållning av parkeringar samt underhåll av staket, gångvägar och belysning.

Dokument

Underhåll av garageport
Anläggningsbeslut 2021 Lavön ga:3
Anläggningsbeslut 2013 Lavön ga:3
Anläggningsbeslut Lavön ga:5
Förrättningskarta Lavön ga:3