Årsstämma lördagen 27 juli i Käringöns kyrka

Notera redan nu tiden för samfällighetens årsstämma, som börjar klockan 10.00 den 27 juli i kyrkan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast under maj månad på adress info@karingonssamfallighet.se