Kommunens övertagande av vatten och avlopp

Orust kommun har meddelat att frågorna om inlösen av samfällighetens Va-anläggning och
betalda och eventuella nya avgifter är två helt separata frågor. Kommunen är mycket tydlig med att de inte vill diskutera och skriva ett samlat avtal som inkluderar helheten för oss på Käringön.
Om samfälligheten inte accepterar detta kommer Orust kommun att ta fram en
stämningsansökan som ges in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Vi har fått ett förhandlingsbud på 5 miljoner för vår Va-anläggning. En anläggning som
föreningens egen konsult AFRY värderat till 13,8 miljoner kronor. Samtidigt har samfällighetens styrelse inte fått någon som helst möjlighet att förhandla frågan om eventuella tillkommande anläggningsavgifter då kommunen konsekvent har hävdat att samfälligheten inte är part i målet och att någon sådan förhandling inte kan äga rum. Tvärt emot vad kommunen säger är sådana avtal möjliga att göra och vanligt förekommande.