Reparation av Käringöns vägar vecka 22

Vissa delar av våra asfalterade vägar är i stort behov av att repareras. För att åtgärda detta har vi anlitat PEAB, som under vecka 22 kommer att laga sprickor och lägga ny asfalt på delar av våra vägar. Arbetet är planerat att ske 1 och 2 juni, men är beroende av vädret då det inte får vara för kallt eller regna när man asfalterar. Detta innebär att datumen kan ändras med kort varsel. 

På de flesta ställen där det behöver asfalteras kommer vi att kunna gå vid sidan om, eller ta andra vägar. Du kan redan nu se vilka sträckor som berörs. De är markerade med rosa spray på asfalten.
Vägen ut till Skeppersholme kommer att vara avstängd under uppskattningsvis 4–5 timmar när denna stäcka asfalteras. 
Det kommer inte att vara tillåtet alls att köra tyngre transporter på den nylagda asfalten förrän dagen efter asfalten lagts. Så om möjligt planera in transporter så att de inte kolliderar med asfaltläggningen. 

Vid frågor om vägreparationerna kontakta Lennart Bernhardtz 0705-80 19 72 

Förberedelser inför kommunalt vatten och avlopp

Senast 31 december 2024 ska Orust kommun ha bildat ett så kallat verksamhetsområde och tagit över ansvaret för vatten och avlopp på Käringön. Styrelsen för nu samtal med Orust kommun om juridiska, tekniska och praktiska frågor. I början av hösten 2022 planerar kommunen och samfälligheten ett informationsmöte. Redan nu kan du som fastighetsägare börja tänka igenom hur du ska frostsäkra och anpassa din anslutning vid vattenmätaren. Kommunen kommer att sätta upp nya vattenmätare, som inte får tas bort. Vi återkommer med detaljerad information om detta.

Vissa förbättringar av färjetrafiken

En mindre arbetsgrupp med representanter från Gullholmen och Käringön har under vintern haft dialog med Västtrafik för att försöka åstadkomma bättre turlistor för färjetrafiken. Det har varit öppna och konstruktiva samtal, som kommer att fortsätta i höst. Käringön kommer att få en direktfärja från Tuvesvik varje förmiddag och två direktfärjor till Tuvesvik under sommaren. På sommaren kommer också antalet turer att öka på helgerna. En månad före och efter sommaren sker förstärkning torsdag – söndag. Passningen till buss har Västtrafik också jobbat med. Skulle du eller någon du känner inte komma med färjan är det viktigt att anmäla detta till Västtrafik, så att de får statistik. Vi kommer att verka för att Västtrafik bättre anpassar färjekapaciteten till de behov som boende och besökare har att ta sig från Tuvesvik till Käringön och vice versa. 

Årsstämma 30 juli

Boka in lördagen den 30 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Ta chansen att ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan.  

Lämna förslag till årsstämman 
Har du förslag på något som rör samfälligheten, som skulle göra verksamheten bättre? Till årsstämman i juli finns möjlighet för medlemmar att lämna motioner. Motioner ska vara skriftliga och inskickade/lämnade senast 31 maj. Skicka till karingons.samfallighet@telia.com eller lämna i Britas brevlåda, hus 95. 

Inga cyklar och sparkcyklar på vägarna sommartid

Under sommaren är det fullt av människor som traskar på våra vägar. En del går raskt, andra flanerar, små barn leker och åter andra drar en kärra med last. Vägarna är smala, backiga och slingrar över ön. Därför har vi sedan många år regler om att inte cykla mellan 15 juni och 15 augusti. Det gäller även skateboard, hoverboard och sparkcyklar. Hjälp gärna till att berätta om våra trafikregler, så att både boende och gäster fortsätter att visa hänsyn på vägarna. När Sjöräddningen får larm cyklar de naturligtvis utan begränsning. 

Speciellt till dig som har garage på Tuvesvik

Eluttagen i våra garage är inte anpassade för laddning av el-bilar. Skulle det ske kan det innebära allvarliga säkerhetsproblem med risk för överbelastning och brand. Laddning i föreningens garage är därför absolut förbjuden. 

Dessutom. Tänk på att du själv har ansvar för att smörja garageportarna och byta batterier i dosan till låset. Olja och Dinitrol samt instruktioner finns i brevlådan på sydgaveln av mellersta garaget.

Spökbåtar tas om hand

Vi har under våren märkt upp tre båtar, som länge legat övergivna på ön. Har du anspråk på någon av båtarna så hör av dig till restmarksansvarig. De övergivna båtarna betraktas som hittegods och kan komma att fraktas bort, i enlighet med restmarkspolicyn och instruktioner från Polisen.

Information om inmätning av va-ledningarna på Käringön vecka 3

Under veckan med början måndag, 17 januari, kommer Orust kommun att mäta in vatten- och avloppsledningarna på Käringön. Två personer från företaget HMK-AB kommer tillsammans med samfällighetens Va-ansvarige Yngve Nilsson att inventera alla ledningar och göra inmätningar med hjälp av så kallad GPS-stång. Idag finns endast handritade kartor. Inför att kommunen vid årsskiftet 2024/25 ska ta över va-ansvaret på ön behövs moderna så kallade relationsritningar. 

Vintersäkra din Va-anläggning

Vi uppmanar alla fastighetsägare som inte vistas på ön över vintern att vintersäkra husets vattensystem genom att stänga av vatten och tömma ledningar där det finns frysrisk. Har ni inte uppvärmd ledning så stäng ventilen ute i backen.