Inga hushållssopor i våra papperskorgar


Alla fastigheter har skyldighet att ha tillräcklig sophämtning via kommunen. De papperskorgar som finns utefter vägarna är till för småskräp. Det är vi husägare i samfälligheten som bekostar tömningen av papperskorgarna. Vi vill inte vara gnälliga, men snälla sluta lägga sopor, kartonger, flaskor o liknande i papperskorgarna. Tyvärr har detta skett igen.