Ekonomi

Samfälligheten har en årlig omsättning på drygt 3,5 miljoner kronor. Finansieringen sker med avgifter som medlemmarna betalar under året, för respektive verksamhetsområde (gemensamhetsanläggning).

Ett smidigt sätt att sköta betalningen av avgifterna är autogiro, som även förenklar ekonomiadministrationen för föreningen. Kontakta administratören så hjälper vi till med att lägga upp autogiro.

Varje fastighet/byggnad, som via separat förbindelsepunkt, har indraget VA tilldelas 2 andelar för VA samt 1 andel för vägar och 1 andel för restmark.

För bostadsrätter, hotell etcetera beräknas andelstalen enligt följande:

Första lägenheten räknas med 1 och följande lägenheter med 0,5. Vid ojämnt tal jämnas det uppåt.

Till exempel 5 lägenheter får 1 + 4 x 0,5. Andelstalet blir alltså 6 för VA och 3 för vägar och restmark.

Dokument

Årsredovisning 2018–2019
Årsredovisning 2019–2020