Förberedelser för att vi fastighetsägare ska kunna agera gemensamt i Va-frågan

Alla fastighetsägare kommer att bli berörda om Orust kommun står fast vid sin avsikt att
debitera samtliga fastigheter full avgift. När Va-anläggningen väl överlåtits, eventuellt efter
dom, är samfälligheten inte längre part i målet. Va-abonnemangen och avgifterna för dessa
är då en relation mellan Va-abonnenterna och Orust kommun. Styrelsen förbereder därför
förslag på hur avgiftsfrågan gemensamt kan drivas vidare, utanför samfällighetens ram. Mer om det kommer vi att berätta i anslutning till samfällighetens årsstämma.