Vårstädning lördagen den 18 maj mellan 10 och 14.

Plastdunkar, flaskor, tampar, gamla skor och annat skräp förfular och skapar miljöproblem utefter kusten. Här på Käringön städar vi liksom tidigare år ilandflutet skräp runt öns vikar och stränder.

Alla som vill och kan träffas den 18 maj framför Kyrkan klockan 10.00.

Tag på oömma kläder och ta med handskar, grenklippare och häcksax. 

Vi håller med plastsäckar. 

Välkomna hälsar

Käringöns Samfällighetsförening

Nya bro till Skeppersholme


Fundamenten till nya bron till Skeppersholme är nu förankrade och gjutna. Under kommande vecka sker bygget av själva bron. Allt har hittills gått enligt plan och till påskhelgen är det meningen att vi alla ska kunna använda bron.
Tack alla som bistått under planeringen och under byggtiden.

Begränsningar i gångtrafiken till Skeppersholme

Bron till Skeppersholme kommer att rivas och ersättas med en helt ny bro under mars månad. Tyngre transporter kommer under byggtiden endast att kunna ske via egen brygga eller Götaverkskajen, längst norr ut på Skeppersholme.

Allmän gångtrafik kommer inte att vara tillåten på den provisoriska bron som kommer att anläggas inom arbetsområdet.

Näringsidkare, som har verksamhet igång under den aktuella perioden, kan efter överenskommelse med vägansvarig ges möjlighet att under ordnade former och på egen risk passera via den tillfälliga gångbron.

Västkustens Brygg & Transport, VBOT har uppdraget att riva den gamla och bygga ny bro till Skeppersholme.
Vid frågor om brobygget kontakta vägansvarig Lennart Bernhardtz 0705-80 19 72

Reparation av Käringöns vägar vecka 22

Vissa delar av våra asfalterade vägar är i stort behov av att repareras. För att åtgärda detta har vi anlitat PEAB, som under vecka 22 kommer att laga sprickor och lägga ny asfalt på delar av våra vägar. Arbetet är planerat att ske 1 och 2 juni, men är beroende av vädret då det inte får vara för kallt eller regna när man asfalterar. Detta innebär att datumen kan ändras med kort varsel. 

På de flesta ställen där det behöver asfalteras kommer vi att kunna gå vid sidan om, eller ta andra vägar. Du kan redan nu se vilka sträckor som berörs. De är markerade med rosa spray på asfalten.
Vägen ut till Skeppersholme kommer att vara avstängd under uppskattningsvis 4–5 timmar när denna stäcka asfalteras. 
Det kommer inte att vara tillåtet alls att köra tyngre transporter på den nylagda asfalten förrän dagen efter asfalten lagts. Så om möjligt planera in transporter så att de inte kolliderar med asfaltläggningen. 

Vid frågor om vägreparationerna kontakta Lennart Bernhardtz 0705-80 19 72 

Vissa förbättringar av färjetrafiken

En mindre arbetsgrupp med representanter från Gullholmen och Käringön har under vintern haft dialog med Västtrafik för att försöka åstadkomma bättre turlistor för färjetrafiken. Det har varit öppna och konstruktiva samtal, som kommer att fortsätta i höst. Käringön kommer att få en direktfärja från Tuvesvik varje förmiddag och två direktfärjor till Tuvesvik under sommaren. På sommaren kommer också antalet turer att öka på helgerna. En månad före och efter sommaren sker förstärkning torsdag – söndag. Passningen till buss har Västtrafik också jobbat med. Skulle du eller någon du känner inte komma med färjan är det viktigt att anmäla detta till Västtrafik, så att de får statistik. Vi kommer att verka för att Västtrafik bättre anpassar färjekapaciteten till de behov som boende och besökare har att ta sig från Tuvesvik till Käringön och vice versa. 

Inga cyklar och sparkcyklar på vägarna sommartid

Under sommaren är det fullt av människor som traskar på våra vägar. En del går raskt, andra flanerar, små barn leker och åter andra drar en kärra med last. Vägarna är smala, backiga och slingrar över ön. Därför har vi sedan många år regler om att inte cykla mellan 15 juni och 15 augusti. Det gäller även skateboard, hoverboard och sparkcyklar. Hjälp gärna till att berätta om våra trafikregler, så att både boende och gäster fortsätter att visa hänsyn på vägarna. När Sjöräddningen får larm cyklar de naturligtvis utan begränsning. 

Vinterväghållningen – förberedelserna på plats

Traktorn är utrustad, sandlådor finns på plats vid de mest utsatta vägavsnitten och personal är vidtalad. I vinter kommer Kim Billberg, Anders Bagge och Niklas Olsson att sköta vinterväghållningen på samfällighetens vägar.
På årsmötet i somras togs beslut om hur, när och var halkbekämpning och snöröjning ska ske.
Dokumenten finns på föreningens webbplats: käringön-ksf.se/vagar/
När halkan slår till kan vi själva ofta göra en insats. Ta då salt eller flis i de sandlådor som finns utplacerade och strö ut. 
Vill du uppmärksamma oss på någon sträcka, som behöver åtgärdas eller om du har några frågor kontaktar du samfällighetens vägansvarige Lennart Bernhardtz, telefon 0705-801972.  

Inga cyklar och sparkcyklar på vägarna sommartid

Under sommaren är det fullt av människor som traskar på våra vägar. En del går raskt, andra flanerar, små barn leker och åter andra drar en kärra med last. Vägarna är smala, backiga och slingrar över ön. Därför har vi sedan många år regler om att inte cykla mellan 15 juni och 15 augusti. Det gäller även skateboard, hoverboard och sparkcyklar. Hjälp gärna till att berätta om våra trafikregler, så att både boende och gäster fortsätter att visa hänsyn på vägarna. När Sjöräddningen får larm cyklar de naturligtvis utan begränsning.

Uppskattad vinterväghållning, men en del okunskap om ansvaret

Årets vinter med väderomslag och temperaturvariationer har varit en utmaning för alla väghållare.  Kim Billberg har haft uppdraget att salta, sanda och snöröja samfällighetens vägar på Käringön. Föreningen har haft många insatser, som vi försökt anpassa till rådande situation. Styrelsen har tagit del av en mängd olika synpunkter på vinterväghållning. Det har varit mycket beröm, men också åsikter om att samfälligheten borde bekosta och utföra snöröjning efter enskilda önskemål.

Samfällighetsföreningen har ett väl avgränsat uppdrag, som finns beskrivet i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Bifogad karta visar vilka vägar som ska skötas.

Karta med de vägar som ingår ga:2