Vinterväghållningen – förberedelserna på plats

Traktorn är utrustad, sandlådor finns på plats vid de mest utsatta vägavsnitten och personal är vidtalad. I vinter kommer Kim Billberg, Anders Bagge och Niklas Olsson att sköta vinterväghållningen på samfällighetens vägar.
På årsmötet i somras togs beslut om hur, när och var halkbekämpning och snöröjning ska ske.
Dokumenten finns på föreningens webbplats: käringön-ksf.se/vagar/
När halkan slår till kan vi själva ofta göra en insats. Ta då salt eller flis i de sandlådor som finns utplacerade och strö ut. 
Vill du uppmärksamma oss på någon sträcka, som behöver åtgärdas eller om du har några frågor kontaktar du samfällighetens vägansvarige Lennart Bernhardtz, telefon 0705-801972.  

Inga cyklar och sparkcyklar på vägarna sommartid

Under sommaren är det fullt av människor som traskar på våra vägar. En del går raskt, andra flanerar, små barn leker och åter andra drar en kärra med last. Vägarna är smala, backiga och slingrar över ön. Därför har vi sedan många år regler om att inte cykla mellan 15 juni och 15 augusti. Det gäller även skateboard, hoverboard och sparkcyklar. Hjälp gärna till att berätta om våra trafikregler, så att både boende och gäster fortsätter att visa hänsyn på vägarna. När Sjöräddningen får larm cyklar de naturligtvis utan begränsning.

Uppskattad vinterväghållning, men en del okunskap om ansvaret

Årets vinter med väderomslag och temperaturvariationer har varit en utmaning för alla väghållare.  Kim Billberg har haft uppdraget att salta, sanda och snöröja samfällighetens vägar på Käringön. Föreningen har haft många insatser, som vi försökt anpassa till rådande situation. Styrelsen har tagit del av en mängd olika synpunkter på vinterväghållning. Det har varit mycket beröm, men också åsikter om att samfälligheten borde bekosta och utföra snöröjning efter enskilda önskemål.

Samfällighetsföreningen har ett väl avgränsat uppdrag, som finns beskrivet i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Bifogad karta visar vilka vägar som ska skötas.

Karta med de vägar som ingår ga:2