Orust kommun tar över

Orust kommun får ansvar för vatten- och avloppsanläggningen på Käringön
Från 2024 ska Käringön ha kommunalt vatten och avlopp. Länsstyrelsen har nu tagit beslut och förelagt Orust kommun att inrätta ett verksamhetsområde och se till att en allmän va-anläggning för spillvatten och dricksvatten ordnas för fastigheterna på Käringön. Den allmänna anläggningen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.
Senast den 31 december 2021 ska Orust kommun redovisa en beskrivning och en tidsplan för hur detta ska gå till.

De närmaste åren kommer styrelsen att arbeta hårt för att överlåtelsen ska gå så smidigt som möjligt. Du som medlem kommer naturligtvis att bli informerad och delaktig i de olika steg, som kommer att bli aktuella framöver.

Staket på plats

Sedan 1 april är staket på plats och låsanordningarna vid parkeringen i Tuvesvik igång. Utöver att några taggar behövde kodas om verkar det mesta ha gått enligt planerna.

Parkeringen är öppen mellan 06:00 och 20:00 under sommarsäsongen. Övriga tider kommer vi in och ut med tagg eller mobiltelefon. Prova gärna att använda mobiltelefonen någon gång och kontrollera att det fungerar, dvs att korrekt mobilnummer är registrerat.