Vinterväghållningen – förberedelserna på plats

Traktorn är utrustad, sandlådor finns på plats vid de mest utsatta vägavsnitten och personal är vidtalad. I vinter kommer Kim Billberg, Anders Bagge och Niklas Olsson att sköta vinterväghållningen på samfällighetens vägar.
På årsmötet i somras togs beslut om hur, när och var halkbekämpning och snöröjning ska ske.
Dokumenten finns på föreningens webbplats: käringön-ksf.se/vagar/
När halkan slår till kan vi själva ofta göra en insats. Ta då salt eller flis i de sandlådor som finns utplacerade och strö ut. 
Vill du uppmärksamma oss på någon sträcka, som behöver åtgärdas eller om du har några frågor kontaktar du samfällighetens vägansvarige Lennart Bernhardtz, telefon 0705-801972.