Sjuka träd avverkade

Under oktober har vi i samarbete med Ö-rådet låtit fälla ett större antal sjuka/döda almar på ön. Fällningen genomfördes av personal från Orust kommun, biträdda av medlemmar i styrelsen. Som en del i hanterande av de fällda träden har KSF köpt in en vedklyv med vilken en större mängd ved tagits fram. Veden ligger staplad vid boulebanan på Myra och medlemmar är välkomna att hämta gratis. Den behöver dock torka innan den eldas.

Vedklyven kan samfällighetens medlemmar hyra vid behov. I sammanhanget vill vi påminna om att det inte är tillåtet att fälla träd på ön utan tillstånd från samfällighetens styrelse som i sin tur kontaktar kommunen. Men om så sker finns alltså klyven att hyra: 200 kr per dygn, 350 kr per helg. Klyven är av konsumentmodell, enfas, 240 volt. Kontaktperson är restmarksansvarig, Johan Paulsen.
För medlemmar som röjer sly kring sina fastigheter vill vi påminna om möjligheten att hyra KSF:s flistugg. 100 kr per dag. Enfas, 240 volt. Ett effektivt sätt att få undan sly med.