Vintersäkra din Va-anläggning

Vi uppmanar alla fastighetsägare som inte vistas på ön över vintern att vintersäkra husets vattensystem genom att stänga av vatten och tömma ledningar där det finns frysrisk. Har ni inte uppvärmd ledning så stäng ventilen ute i backen.