Skötseln av våra grönområden

En del har reagerat på att en medlem röjt sly och buskar på en större yta och sedan slängt materialet i en bergsskreva. Vi är medvetna om detta och avser att lyfta detta till en styrelsefråga.

En del av samfällighetens uppdrag är att förvalta öns grönområden. Eftersom alla fastigheter på Käringön ingår i samfälligheten så har alla fastighetsägare ett skötselansvar som går utanför egna fastigheten. Runt våra hus ska vi hålla efter naturmarken, ansa buskar och sly och klippa gräsytor. Självklart stämmer vi av med våra grannar och tar hand om det som rensats bort.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. En stulen devis, men en bra utgångspunkt för oss medlemmar når det gäller bevarandet av öns sköna naturvärden och vår gemenskap.