Information om inmätning av va-ledningarna på Käringön vecka 3

Under veckan med början måndag, 17 januari, kommer Orust kommun att mäta in vatten- och avloppsledningarna på Käringön. Två personer från företaget HMK-AB kommer tillsammans med samfällighetens Va-ansvarige Yngve Nilsson att inventera alla ledningar och göra inmätningar med hjälp av så kallad GPS-stång. Idag finns endast handritade kartor. Inför att kommunen vid årsskiftet 2024/25 ska ta över va-ansvaret på ön behövs moderna så kallade relationsritningar.