Förberedelser inför kommunalt vatten och avlopp

Senast 31 december 2024 ska Orust kommun ha bildat ett så kallat verksamhetsområde och tagit över ansvaret för vatten och avlopp på Käringön. Styrelsen för nu samtal med Orust kommun om juridiska, tekniska och praktiska frågor. I början av hösten 2022 planerar kommunen och samfälligheten ett informationsmöte. Redan nu kan du som fastighetsägare börja tänka igenom hur du ska frostsäkra och anpassa din anslutning vid vattenmätaren. Kommunen kommer att sätta upp nya vattenmätare, som inte får tas bort. Vi återkommer med detaljerad information om detta.

Information om inmätning av va-ledningarna på Käringön vecka 3

Under veckan med början måndag, 17 januari, kommer Orust kommun att mäta in vatten- och avloppsledningarna på Käringön. Två personer från företaget HMK-AB kommer tillsammans med samfällighetens Va-ansvarige Yngve Nilsson att inventera alla ledningar och göra inmätningar med hjälp av så kallad GPS-stång. Idag finns endast handritade kartor. Inför att kommunen vid årsskiftet 2024/25 ska ta över va-ansvaret på ön behövs moderna så kallade relationsritningar. 

Vintersäkra din Va-anläggning

Vi uppmanar alla fastighetsägare som inte vistas på ön över vintern att vintersäkra husets vattensystem genom att stänga av vatten och tömma ledningar där det finns frysrisk. Har ni inte uppvärmd ledning så stäng ventilen ute i backen.

Skräp i avloppet skapade stort stopp under påskhelgen

Spola absolut inte ned våtstarkt papper, bindor, tamponger, tops, våtservetter eller liknande föremål i toaletten.
– Här ska inte ned annat än det toaletten är avsedd för plus lite toapapper, säger Yngve Nilsson som är Va-ansvarig i styrelsen.  Skärpning! Den här gången bestod stoppet av mängder med Torky och fett, men även av tops och blå tejp. Andra gånger har vi hittat trasor och till och med strumpbyxor.
Under påskhelgen arbetade Yngve och Alf Segrén tre dagar med att spola rent en av föreningens huvudledningar fram till pumpstationen i Räkeviken. Stort tack till dem och till kommunens Va-jour som bistod med kraftfull spolutrustning.

Alla fastighetsägare har ett stort ansvar att informera även hyresgäster och besökare så att de inte belastar avloppsnätet med sådant som hör hemma i soppåsen. Stopp i avloppet kan göra att toaletter och avlopp inte kan användas tills felet är avhjälpt. Stopp kan också bli kostsamma att åtgärda och leda till översvämning i andra hus. Blir det stopp drabbas vi själva här på ön.

Vattenavstängning

Har du koll på var din vattenavstängning finns och om hur den fungerar? Orust kommun ska ta över samfällighetens vatten- och avloppsanläggning senast den 31 december 2024. Fram till dess behöver vi anpassa oss till kommunala regler och standarder på vissa delar av anläggningen. Varje fastighet måste bland annat ha en egen fungerande vattenavstängning (servis) i backen utanför huset. Ett flertal fastigheter har idag vattenavstängningen tillsammans med grannfastighet/er och kan därför inte stänga av vattnet utan att även stänga för grannen/arna.

Kontrollera hur det är med din fastighet och saknar du separat vattenavstängning i backen vill vi att du hör av dig till samfällighetens VA-ansvarig Yngve Nilsson, yngve.nilsson@telia.com eller telefon 0772-213085. Kontrollera även att stuprör för regnvatten inte är kopplat till avloppet då detta inte är tillåtet.

Orust kommun tar över

Orust kommun får ansvar för vatten- och avloppsanläggningen på Käringön
Från 2024 ska Käringön ha kommunalt vatten och avlopp. Länsstyrelsen har nu tagit beslut och förelagt Orust kommun att inrätta ett verksamhetsområde och se till att en allmän va-anläggning för spillvatten och dricksvatten ordnas för fastigheterna på Käringön. Den allmänna anläggningen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.
Senast den 31 december 2021 ska Orust kommun redovisa en beskrivning och en tidsplan för hur detta ska gå till.

De närmaste åren kommer styrelsen att arbeta hårt för att överlåtelsen ska gå så smidigt som möjligt. Du som medlem kommer naturligtvis att bli informerad och delaktig i de olika steg, som kommer att bli aktuella framöver.