Röjning och grävning i och kring Lille Väla genomförd

Kring Lilla Väla, den lilla dammen söder om kyrkan, har Trossö Natur AB röjt sly och sediment i akt och mening att öppna upp vattenytorna i den norra delen av dammen. Detta genomfördes vecka 46 och finansierades av länsstyrelsen. Schaktmassorna har fördelats till olika platser på ön. På vissa ställen återstår utjämning av jordmassorna.