Tillfällig förtöjning på Tuvesvik

Platser för tillfällig förtöjning på Tuvesvik ska utredas. Politikerna i kommunstyrelsen beslutade 28 oktober att göra en utredning om möjliga platser för tillfälliga förtöjningsplatser på Tuvesvik.Flytbryggan som många tidigare använt har sålts som badbrygga till dem som bor i de nybyggda husen. Det kommunen nu ska göra är finna markområden. 

Samfälligheten är naturligtvis intresserad av att vi kan komma till våra parkeringsplatser sjövägen på olika sätt, men det kommer inte att bli aktuellt för oss att driva anläggningen.