Lämna förslag till årsstämman

Har du förslag på något som rör samfälligheten, som skulle göra verksamheten bättre? Till årsstämman i juli finns möjlighet för medlemmar att lämna motioner. Motioner ska vara skriftliga och inskickade/lämnade senast under maj månad. Skicka till karingons.samfallighet@telia.com eller lämna i Britas brevlåda, hus 95.