Satsning på Lille Väla och strandpaddans bevarande

Sedan flera år har vi sökt myndigheterna stöd för att få ordning på Lilla Väla, den igenväxta lilla dammen söder om kyrkan. Under förra året var biologiskt expertis ute på ön och deras slutsatser presenterades därefter i en rapport. Projektet är ett samarbete mellan Orust kommun och samfälligheten och har finansierats med statliga så kallade LONA-medel.

Ambitionen är att rensa upp både i och runt Lille Väla. Det finns flera skäl till detta – bland annat att ge landskapet ett mer ursprungligt utseende och även att ge den sällsynta strandpaddan – kallas också stinkpadda – möjlighet att leva i sin ursprungliga miljö. Strandpaddan är starkt hotad och är både rödlistad och fridlyst. Nu i vår har Länsstyrelsen avsatt pengar för ytterligare inventeringar av strandpaddorna och röjningsarbeten runt Lille Väla. Samtidigt måste vi i samfälligheten försöka anpassa skötseln av närliggande områden efter de rekommendationer som experter och myndigheter är överens om. Läs mer i rapporten ”Stinkpaddan på Käringön – åtgärder för långsiktigt bevarande”

Rapport om standpaddan på Käringön