Lantmäteribeslut om staketet och parkeringen på Tuvesvik

Efter en snart två år lång process har styrelsen tillsammans med Gullholmens samfällighetsföreningen nu fått ordning på de fastighetsjuridiska frågorna kring vårt parkeringsområde i ett nytt Lantmäteribeslut. Totalt inklusive byggnation, tekniska installationer, markköp och myndighetskontakter ser de ekonomiska ramarna ut att hålla.