Invasiva växter på Käringön

Vi har dessvärre ett antal invasiva växter på Käringön. Den kanske mest besvärliga är parkslide. Parkslide är synnerligen besvärlig och kan orsaka skador på såväl vatten och avloppsledningar som husgrunder. Vi vill därför uppmärksamma er på detta tilltagande problem och uppmana de av er som har parkslide i närområdet runt era hus att aktivt bekämpa den. Googla gärna parkslide och läs Naturvårdverkets rekommendationer om hur den skall bekämpas. Observera att parkslide inte får slängas i kompost utan måste läggas i avfall för bränning.