Lösa lån för parkering

Du har möjlighet att lösa lån för parkering och garage på Tuvesvik. Då parkeringarna på Tuvesvik etablerades tog Käringöns samfällighetsförening, KSF ett lån för att täcka kostnaderna för de medlemmar, som då inte själva ville betala anläggningskostnaden. Då administrationen av lånen är resurskrävande, och det kan finnas privatekonomiska skäl för enskilda medlemmar att vilja lösa lånen, så erbjuder vi de medlemmar som önskar att lösa sina lån möjligheten att göra så vid ett tillfälle varje år. Lånen löper nu med cirka 2,36 % ränta. Ränta och amortering debiteras löpande de medlemmar som har lån. Årlig debitering för ränta och amortering per p-plats uppgår för närvarande till cirka 1 550 kronor och för garage ca 3 000 kronor per år

De medlemmar som väljer att lösa sina lån kommer att få en faktura på återstående lånebelopp samt ränta och därefter endast faktureras underhållskostnaden, vilken för närvarande är 475 kronor per år för parkeringsplats och 650 kronor för garage.

Du som är intresserad av denna möjlighet meddelar Brita Elander senast 30 november. Vi kommer då att att ge besked om återstående skuldbelopp, inklusive ränta tills lånet löses, och fakturerar dig resterande belopp för att därefter amortera motsvarande på föreningens lån.

Hanteringen av förtidslösen av lånen kräver en del handpåläggning varför vi erbjuder denna möjlighet en gång per år.