Gamla båtar och skötsel mellan husen

Käringön är en fantastisk och unik ö. Marken mellan husen är överlag tillgänglig för alla. Styrelsen vill därför påminna om att du som fastighetsägare ska se till att det inte är skräpigt runt hus och bodar och att växtligheten sköts. Ett stort tack till alla er som pyntar och håller rent. Restmarkspolicyn finns uppsatt på anslagstavlan i hamnen.

Många gamla båtar ligger upplagda år efter år. Ett antal av dem som uppenbarligen inte används kommer vi att låta transportera bort. För att kunna göra detta formellt korrekt måste vi polisanmäla eller anmäla till kronofogden innan vi kan agera.

Vi påminner medlemmarna om att det finns möjlighet att bli av gamla båtar genom att kontakta Käringöns Sjötransport AB. (Bengt och Marie Österberg)