Kommunens övertagande av vatten och avlopp, feb 2024

Under den gångna veckan har styrelsen haft nya kontakter med ledande tjänstemän inom Orust kommunen. Som vi tidigare informerat har kommunen och vi i samfälligheten gjort var sin värdering av Va-anläggningen. Närmast kommer både vi och kommunen att gå igenom ingångsvärdena i kalkylerna, så att bakgrundsfakta åtminstone är så korrekta som möjligt.

Samfälligheten har också fått ett avtalsförslag från kommunen. Där saknas relevant historik om anläggningens tillkomst och det finns ingen punkt om principer för anläggningsavgifter. Det besked som styrelsen får i dagsläget är, att anläggningsavgifter är en fråga som kommunen kommer att ta med respektive fastighetsägare.