Har du koll så att din vattenledning inte frusit?

Den här vintern har bjudit på både snö, hårda vindar och kyla. Några fastighetsägare har haft frostskador på sin Va-anslutning. Vi vill därför uppmana alla att göra en extra kontroll så att det inte finns en vattenläcka på din ledning vid eller inne i ditt hus.