Planering för elbilsladdning på Tuvesvik igång

Tillsammans med Gullholmens samfällighetsförening håller styrelsen på att ta fram underlag om system för elbilsladdning, el-kapacitet, solceller och bidrag. Tanken är att ordna 400 – 600 platser med eluttag. För att bidra till strömförsörjningen, speciellt sommartid när många är här, ingår installation av solceller på våra garage i projektet. Vi återkommer med mer detaljer under våren och hoppas ha framme ett förslag till årsstämman i sommar.
Har du kompetens inom det här området skulle vi uppskatta om du kan bistå styrelsen med faktakunskap och goda råd. Hör av dig till Björn Sundén 0708137112.