Erbjudande att lösa ditt banklån för parkeringen på Tuvesvik

Flera fastighetsägare har efterfrågat möjlighet att betala av låneskulden för sin andel i parkeringsanläggningen på Tuvesvik. Inför kommande bankförfallodag finns nu möjlighet att lösa det lån som du har via samfälligheten. För föreningen innebär varje inlöst lån dessutom förenklad administration.

Berörda fastighetsägare får separata brev. Mejla karingons.samfallighet@telia.com senast den 15 april om du vill utnyttja möjligheten att lösa ”parkeringslånet”.