Restaurering av dammen Lille Väla 15 – 19 november

Under vecka 46, måndag 15:e till fredag 19:e november, kommer det ske grävningar i norra delen av Lille Väla för att ta bort vattenväxter, vass och slam. Avsikten är att få fram berget och skapa grunda solbelysta vattensamlingar. Sly och buskar runt dammen ska också tas bort. Arbetet utförs av en naturvårdsentreprenör på uppdrag av Länsstyrelsen och i samarbete med Orust kommun. Några mindre dammar på västra sidan av ön ute i bergen kommer också att rensas. Detta görs för att få bukt med övergödning och för att bereda goda lekplatser för den artskyddade Strandpaddan. 
Arbetet kommer att innebära viss störning, bl.a. från maskiner och frakter av schaktmassor. Men vi får en upprensad och fin liten damm, så ta med skridskor i vinter om det fryser till!
Åtgärderna beskrivs i den rapport som togs fram förra året. Se fil ”Stinkpaddan på Käringön – Åtgärder för långsiktigt bevarande”