Nya trafikregler och avgifter

Vägarna på Käringön är varken byggda för motorfordon eller tunga transporter. Varje gång ett fordon kör belastas vägen. Tunga och breda transporter kan göra stor skada. Kostnaden för att reparera vägarna har hittills fördelats på alla som äger hus på ön. Men lagar och regler ger en samfällighet möjlighet och skyldighet att också debitera de som kör fordon. Även fastighetsägare som anlitar transportörer utöver det vanliga t ex vid en stor ombyggnad ska betala extra.  
Inom ett antal år kommer vi att behöva lägga ny beläggning på vissa sträckor av vägen och det är kostsamt. För att minimera extradebitering på fastighetsägarna så har styrelsen valt att ta ut en riktad avgift. 

Från 1 januari gäller nya trafikregler och avgifter på Käringön.  

Trafik med motorfordon är förbjuden på Käringön. Etablerade företag verksamma på ön, som är beroende av ett eget motorfordon för regelbundna materialtransporter, kan som tidigare få dispens. Nytt är en årsavgift och att dispensen löper på kalenderår. 

För andra fordon, som tas ut för att köras på Käringön, krävs alltid dispens i förväg. Om du som fastighetsägare planerar en större ombyggnad måste du och din transportör ha tillstånd och betala en avgift. Tag gärna kontakt med vägansvarig i KSF i god tid för att lösa transporterna innan ni påbörjar ert projekt, om inte er entreprenör redan har dispens. 

Ett motorfordon som fått dispens ska självklart hålla sig till trafikreglerna som gäller på Käringön. Det ska vara så lite trafik som möjligt. Fordonet får inte användas till annat än man har tillstånd för och högsta hastighet är 10 km/tim. 

Läs de reviderade lokala trafikbestämmelserna för Käringön under Vägar.