Uppskattad vinterväghållning, men en del okunskap om ansvaret

Årets vinter med väderomslag och temperaturvariationer har varit en utmaning för alla väghållare.  Kim Billberg har haft uppdraget att salta, sanda och snöröja samfällighetens vägar på Käringön. Föreningen har haft många insatser, som vi försökt anpassa till rådande situation. Styrelsen har tagit del av en mängd olika synpunkter på vinterväghållning. Det har varit mycket beröm, men också åsikter om att samfälligheten borde bekosta och utföra snöröjning efter enskilda önskemål.

Samfällighetsföreningen har ett väl avgränsat uppdrag, som finns beskrivet i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Bifogad karta visar vilka vägar som ska skötas.

Karta med de vägar som ingår ga:2