Röjardag i våra grönområden är inställd

Med anledning av den pågående coronaepidemin kommer vårens gemensamma röjardag den 12 april, liksom den återkommande strandstädningen på Käringön, inte att genomföras som planerat.
Vi ser fram emot att återkomma med nytt tillfälle när omständigheterna så medger.