För att öka säkerheten på vår parkering i Tuvesvik är grindarna låsta hela dygnet från 8 juni

Tillgreppen och stölderna fortsätter på parkeringarna i Tuvesvik när grindarna är öppna. På uppmaning av polisen och med syfte att öka säkerheten har därför Samfällighetsföreningarna beslutat stänga grindarna även dagtid från den 8 juni. För att komma in och ut behöver du din tagg eller ditt mobilmobilnummer som du registrerat hos våra administratörer (instruktion finns på knappsatserna vid grindarna och bifogas nedan). Tänk därför på att vara i god tid i Tuvesvik, då det kommer att ta lite längre tid för in- och utpassering på parkeringen.

Gullholmens och Käringöns Samfällighetsföreningar.

Instruktioner för att öppna/stänga grindar vid Tuvesvik.

Öppna kör- eller gånggrind med tagg:

 1. Lägg taggen på porttelefonens knappsats, markeringen vid 5:an, för att öppna kör- eller gånggrind.
 2. Körgrind öppnas automatiskt, grinden skjuts åt sidan.  Låset till gånggrinden låses också upp automatiskt.
 3. Efter man har passerat körgrind så kommer grinden att stängas automatiskt. Efter man har passerat körgrinden kommer grinden att återgå till stängt läge. Gånggrinden kommer också att återgå till låst läge efter att man öppnat grinden via taggen.
 4. Med tagg öppnas endast kör- eller gånggrind vid det stället som man visar sin tagg vid. Instruktioner för öppning med telefon av kör- eller gånggrind via porttelefon:
  Du får endast släppa in egen avtalad gäst!
 5. Tryck på B tangenten, därefter slår du på porttelefonen in telefonnumret till den person ni skall besöka. Om det är du själv som glömt tagg så slår du in telefonnumret på samma sätt som ovan.
 6. Invänta svar.
 7. För att släppa in någon genom kör- eller gånggrind, tryck på 5:an på din egen telefon, då skall det öppnas. Detta gäller även om det är du själv som kommer och har glömt tagg enligt ovan.
 8. Stängningstid av kör- och gånggrind se punkt 3.
 9. Med öppning via telefon öppnas endast kör- eller gånggrind vid det stället som man är vid. När grindarna stängs så aktiveras även eltrådarna på insidan.

Vad skall man tänka på när man har fått taggen?
Det är en värdehandling som man absolut måste förvara så att ingen obehörig kommer åt den.
Om en tagg skulle försvinna så måste det omedelbart anmälas så att den kan makuleras.
Om mobilnumret ändras ska även detta anmälas skyndsamt.
Tappar du bort en tagg så får du betala 150 kr vilket avser föreningens kostnad för att ordna en ny.
Tappad tagg eller ändrat mobilnummer anmäls genom ett mejl till respektive förenings administration.

För Gullholmen info@gullholmensamfallighet.se och Käringön brita.elander@hotmail.com

I anmälan anger du:
·       fastighetsbeteckning,                                                                        
·       p-plats nummer
·       vilken tagg som ska makuleras, nr 1 eller nr 2 (som har kommit bort)