Faktura bara en gång om året

Samfälligheten kommer i fortsättningen att skicka endast en faktura om året för de fasta avgifterna. Enklare och billigare för alla. Årsfakturan kommer att skickas till respektive fastighets kontaktperson 31 juli med betalning senast 31 augusti förutsatt att årsstämman godkänner de nya debiteringsrutinerna. Fakturan för vattenförbrukningen kommer senare under hösten.
Du som av något skäl vill dela upp betalningarna under året kan höra av dig till Brita och begära att få delfakturor.