Begränsningar i gångtrafiken till Skeppersholme

Bron till Skeppersholme kommer att rivas och ersättas med en helt ny bro under mars månad. Tyngre transporter kommer under byggtiden endast att kunna ske via egen brygga eller Götaverkskajen, längst norr ut på Skeppersholme.

Allmän gångtrafik kommer inte att vara tillåten på den provisoriska bron som kommer att anläggas inom arbetsområdet.

Näringsidkare, som har verksamhet igång under den aktuella perioden, kan efter överenskommelse med vägansvarig ges möjlighet att under ordnade former och på egen risk passera via den tillfälliga gångbron.

Västkustens Brygg & Transport, VBOT har uppdraget att riva den gamla och bygga ny bro till Skeppersholme.
Vid frågor om brobygget kontakta vägansvarig Lennart Bernhardtz 0705-80 19 72