Årsstämma 30 juli

Boka in lördagen den 30 juli för årsstämma. Då får du information om vad som hänt under det gångna året och vilka utmaningar som väntar. Styrelsen redovisar som vanligt bokslut och ger förslag till budget och årsavgifter. Ta chansen att ställa frågor. Dessutom kommer ordförande och några ledamöter att väljas. Mötet hålls i kyrkan.  

Lämna förslag till årsstämman 
Har du förslag på något som rör samfälligheten, som skulle göra verksamheten bättre? Till årsstämman i juli finns möjlighet för medlemmar att lämna motioner. Motioner ska vara skriftliga och inskickade/lämnade senast 31 maj. Skicka till karingons.samfallighet@telia.com eller lämna i Britas brevlåda, hus 95.