Speciellt till dig som har garage på Tuvesvik

Eluttagen i våra garage är inte anpassade för laddning av el-bilar. Skulle det ske kan det innebära allvarliga säkerhetsproblem med risk för överbelastning och brand. Laddning i föreningens garage är därför absolut förbjuden. 

Dessutom. Tänk på att du själv har ansvar för att smörja garageportarna och byta batterier i dosan till låset. Olja och Dinitrol samt instruktioner finns i brevlådan på sydgaveln av mellersta garaget.