Nya bron till Skeppersholme

Den nya bron till Skeppersholme färdigställdes till påsk och den är också slutbesiktigad. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till dem som hjälpt till under byggnationen.

  • Sjöräddningen och dess frivilliga, som hjälpte till att bära fram balkarna till reservbron och flytta material och som också upplät sina lokaler till brobyggarna för fikapauser och liknande.
  • Käringötrafiken, som transporterade gods direkt till Skeppersholme.
  • Göran Grundén, som både upplät sin brygga för den tillfälliga bron, samt hjälpte till att vattna betongen när den var nygjuten.
  • Segelklubben, som lånade ut balkarna till den tillfälliga bron.
  • Familjen Regnér i hus 91 som också lånade ut sin brygga till den tillfälliga bron.
  • Företagarna som hittade alternativa lösningar när de inte kunde köra gods till Skeppersholme.
  • Alla på ön som visade förståelse och tålamod när vi under knappt tre veckor inte kunde ta oss ut till Skeppersholme lika obehindrat som vi brukar kunna.

Våtservetter, tamponger, bindor, tops, mm hör inte hemma i våra avlopp.

Den gångna långhelgen har vi haft tre ordentliga stopp i olika delar av avloppssystemet på ön. Alla stopp orsakades av nedspolade saker, som absolut inte ska finnas i avlopp. Enbart det naturliga och toapapper får spolas ned.

Det är extra viktigt att denna information går ut till gäster, hyresgäster och hantverkare. Trasor, våtservetter, tamponger, bindor, tops, mm, även hushållspapper är katastrof i avloppet.

Ett stopp rensades av en entreprenör som föreningen anlitat. De andra två av fyra medlemmar plus va-ansvarig under sju timmar under lördag natt och söndag morgon. Vi måste alla hjälpas åt så att detta inte händer igen.

Kommunens övertagande av vatten och avlopp

För närvarande pågår diskussioner kring Va-frågan på Käringön i de politiska partierna inom Orust kommun. Den 7 maj var ärendet uppe som en informationspunkt i utskottet för samhällsutveckling. Nästa möte är den 4 juni och då ska tjänstemännen ha tagit fram ett skriftligt förslag. Det brukar publiceras på kommunens webbplats en vecka innan mötet. Efter behandlingen i utskottet för samhällsutveckling följer politiska beslut om anläggningsavgifterna i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Parallellt håller styrelsen på att försöka få till stånd samtal om värderingen av vatten- och avloppsanläggningen via föreningens advokat. Här arbetar vi hårt för att också inkludera tillkommande anläggningsavgifter och hålla dem så låga som är rimligt.

Vårstädning lördagen den 18 maj mellan 10 och 14.

Plastdunkar, flaskor, tampar, gamla skor och annat skräp förfular och skapar miljöproblem utefter kusten. Här på Käringön städar vi liksom tidigare år ilandflutet skräp runt öns vikar och stränder.

Alla som vill och kan träffas den 18 maj framför Kyrkan klockan 10.00.

Tag på oömma kläder och ta med handskar, grenklippare och häcksax. 

Vi håller med plastsäckar. 

Välkomna hälsar

Käringöns Samfällighetsförening

Inga hushållssopor i våra papperskorgar


Alla fastigheter har skyldighet att ha tillräcklig sophämtning via kommunen. De papperskorgar som finns utefter vägarna är till för småskräp. Det är vi husägare i samfälligheten som bekostar tömningen av papperskorgarna. Vi vill inte vara gnälliga, men snälla sluta lägga sopor, kartonger, flaskor o liknande i papperskorgarna. Tyvärr har detta skett igen.

Vårda mark och växtlighet i anslutning till ditt hus


Marken mellan våra hus, Restmarken, har vi som medlemmar i samfälligheten ett gemensamt ansvar för att vårda, hålla rent och sköta så den är öppen och framkomlig. Det gäller alla områden som på detaljplanen är gröna och markerade med T1N1. Även runt sjöbodar och bryggor finns restmark. Läs mer under fliken Restmark.

Kommunens övertagande av vatten och avlopp

Vi har ännu inte lyckats närma oss samsyn på förutsättningarna för kommunens övertagande av vår va-anläggning. Till exempel så anser kommunen att föreningens vatten- och avloppsledningar på ön, tryckstegringsstationen bakom affären, vattencisternen på Skeppersholme och alla sjöledningar för dricksvatten är värda runt 4 miljoner. Den värdering som föreningens egen konsult gjort slutar på närmare 14 miljoner kronor. Den anser Orust kommun är bristfällig och räknar ned med cirka 10 miljoner kronor. Våra önskemål om att inkludera frågan om, eventuella, tillkommande anläggningsavgifter negligeras i dagsläget helt.

Närmast gör styrelsen förnyade försök att få till samtal på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Uppmaning att lösa ditt banklån för parkeringen på Tuvesvik

Du som har möjlighet och vill slippa räntekostnaden erbjuds nu att betala av låneskulden för din andel i parkeringsanläggningen på Tuvesvik. För samfälligheten är lånehanteringen en tung administration, som minskas för varje inlöst lån. Berörda fastighetsägare har fått separata brev. Mejla info@karingonssamfallighet.se senast den 15 april om du vill utnyttja möjligheten att lösa ”parkeringslånet”.

Nya bro till Skeppersholme


Fundamenten till nya bron till Skeppersholme är nu förankrade och gjutna. Under kommande vecka sker bygget av själva bron. Allt har hittills gått enligt plan och till påskhelgen är det meningen att vi alla ska kunna använda bron.
Tack alla som bistått under planeringen och under byggtiden.

Återgång till ordinarie p-plats inför påskhelgen


Då 1 april inträffar under påskhelgen i år bör du tänka på att redan inför påskhelgen parkerar på din ordinarie plats på Tuvesvik. Vintertid står vi ju annars på valfri parkering på Käringöns område närmast grindarna. Från 1 april 30 september parkerar vi på ordinarie plats. Till dig som har garage – tänk på att du själv har ansvar för att smörja garageportarna och byta batterier i dosan till låset. Olja och Dinitrol samt instruktioner finns i brevlådan på mellersta garaget.